portfolio

portfolio

Indian Style
ELLÈMENTS MAGAZINE - USA - Titelseite - 2017

PHOTOGRAPHER: Ildiko Sopronfalvi

MODEL: Janina Hartmann